โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียจากดอนเมืองไปภูเก็ต (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียจากดอนเมืองไปภูเก็ต (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ภูเก็ต ราคา 20 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปภูเก็ต

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-ภูเก็ต DMK-HKT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2563
  • ออกเดินทางก่อน 01 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง