โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย อู่ตะเภา-ภูเก็ต UTP-HKT เริ่มต้น 750 บาท สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย อู่ตะเภา-ภูเก็ต UTP-HKT เริ่มต้น 750 บาท สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ภูเก็ต ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากอู่ตะเภาไปภูเก็ต

  • ตั๋วเครื่องบินจากอู่ตะเภา-ภูเก็ต UTP-HKT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์เอเซีย
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2562
  • ออกเดินได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 - 20 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน