ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปพิษณุโลก (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 30 มกราคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว พิษณุโลก ราคา 23 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปพิษณุโลก

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไป
    พิษณุโลก DMK-PHS (ตั๋วไปเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 มกราคม 2564
  • ออกเดินทาง 07 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
  • ราคานี้ยังรวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง