ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-พิษณุโลก DMK-PHS เริ่มต้น 690 บาท สิ้นสุด 20 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-พิษณุโลก DMK-PHS เริ่มต้น 690 บาท สิ้นสุด 20 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว พิษณุโลก ราคา 23 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปพิษณุโลก

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-พิษณุโลก DMK-PHS (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 20 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 02 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง