โปรตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากดอนเมืองไปพิษณุโลก (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนกแอร์ สิ้นสุด 10 พฤษภาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว พิษณุโลก ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปพิษณุโลก

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไป
    พิษณุโลก DMK-PHS (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    นกแอร์
  • ออกตั๋วก่อน 10 พฤษภาคม 2564 
  • ออกเดินระหว่าง 21 เมษายน 2564 - 20 สิงหาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน