ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-พิษณุโลก DMK-PHS เริ่มต้น 940 บาท สิ้นสุด 20 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว พิษณุโลก ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปพิษณุโลก

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-พิษณุโลก DMK-PHS (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 20 มีนาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กรกฎาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน