ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช DMK-NST เริ่มต้น 1035 บาท สิ้นสุด 25 กรกฎาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว นครศรีธรรมราช ราคา 34 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปนครศรีธรรมราช

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-นครศรีธรรมราช DMK-NST (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 25 กรกฎาคม 2563
  • ออกเดินทางก่อน 28 มิถุนายน 2563 - 15 ธันวาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง