ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว นครศรีธรรมราช ราคา 4 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช  BKK-NST (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2564
  • เดินทางระหว่าง 15 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง