ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ ดอนเมือง-เลย DMK-LOE เริ่มต้น 500 บาท สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เลย ราคา 15 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปเลย

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-เลย DMK-LOE (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินระหว่าง 13 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง