Flight from Bangkok to Lampang (oneway ticket) with Bangkok Airways until 30 Jun 23

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว Lampang ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปลำปาง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ลำปาง BKK-LPT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 01- 30 มิถุนายน 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 01 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566
  • ค่าโดยสารไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน