ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลำปาง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุด 15 ตุลาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ลำปาง ราคา 50 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปลำปาง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-ลำปาง BKK-LPT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 15 ตุลาคม 2563
  • เดินทางระหว่าง 20 สิงหาคม 2563 - 31ธันวาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง