ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปกระบี่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กระบี่ ราคา 33 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปกระบี่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปกระบี่
     BKK-KBV (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไทยสมายล์
  • ออกตั๋วก่อน 30 ธันวาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 มีนาคม 2565
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง