ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ขอนแก่น DMK-KKC เริ่มต้น 695 บาท สิ้นสุด 20 มกราคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ขอนแก่น DMK-KKC เริ่มต้น 695 บาท สิ้นสุด 20 มกราคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-ขอนแก่น DMK-KKC (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 20 มกราคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 10 มกราคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน