ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ขอนแก่น DMK-KKC เริ่มต้น 590 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ขอนแก่น ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-ขอนแก่น DMK-KKC (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 มีนาคม 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 13 มีนาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน