Flight from bangkok to khonkaen (roundtrip ticket) with Thai Smile before 05 Apr 23

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขอนแก่น ราคา 70 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปขอนแก่น BKK-KKC (ตั๋วเที่ยวไป-กลับ) โดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ 
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 15 มีนาคม 2566 - 05 เมษายน 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 15 มีนาคม 2566 - 20 กันยายน 2566
  • ค่าโดยสารรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง