โปรตั๋วเครื่องบินไทยสมายด์จากกรุงเทพไปขอนแก่น (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการไทย สมายด์แอร์เวย์ สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินไทยสมายด์จากกรุงเทพไปขอนแก่น (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการไทย สมายด์แอร์เวย์ สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินไทยสมายด์ กรุงเทพ-ขอนแก่น BKK-KKC ถูกที่สุด 1200 บาท สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    ขอนแก่น  BKK-KKC
     (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไทยสมายล์ แอร์เวย์ 
  • ออกตั๋วก่อน 31 กรกฎาคม 2562 
  • ออกเดินทางระหว่าง  21 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง