ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปขอนแก่น (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ขอนแก่น ราคา 40 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    ขอนแก่น  BKK-KKC
     (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไทยสมายล์
  • ออกตั๋วก่อน 30 ธันวาคม 2563 
  • ออกเดินทางระหว่าง 23 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง