ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปขอนแก่น (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปขอนแก่น (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ขอนแก่น ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปขอนแก่น

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปขอนแก่น BKK-KKC (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าใช้จ่าย 500/ท่าน
  • ออกตั๋วก่อน 30 พฤศจิกายน 2562
  • เดินทางระหว่าง 24 ตุลาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน