Flight from Don Mueang to Chiang Rai (oneway ticket) with Thai Lion Air before 31 May 22

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงราย ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปเชียงราย DMK-CEI (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว  31 พฤษภาคม  2565
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดิน 15 พฤษภาคม  - 15 กันยายน 2565
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน