โปรตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์จากดอนเมืองไปเชียงราย (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์จากดอนเมืองไปเชียงราย (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ดอนเมือง-เชียงราย DMK-CEI ถูกที่สุด 500 บาท สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไป
    เชียงราย DMK-CEI (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 15 มิถุนายน 2562
  • ออกเดินระหว่าง 07 มิถุนายน 2562 - 20 ตุลาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน