Flight from Bangkok to Chiang Rai (oneway ticket) with Thai Smile before 30 Sep 22

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงราย ราคา 42 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงราย BKK-CEI (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์
  • ออกตั๋วก่อน  30 กันยายน 2565
  • ออกเดินระหว่าง 23 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง