ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงราย (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอก สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงราย (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอก สิ้นสุด  30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงราย ราคา 40 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ- เชียงราย BKK-CEI (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2562
  • เดินทางระหว่าง 30 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง