Flight from Bangkok to Chiang Rai (Oneway ticket) with Thai Vietjet Air before 29 Feb 24

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงราย ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสุวรรณภูมิไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปเชียงราย BKK-CEI  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 08 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 กรกฎาคม 2567
  • ค่าโดยสารรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน