ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปเชียงใหม่ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สิ้นสุด 20 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ ราคา 35 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากภูเก็ตไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปเชียงใหม่  HKT-CNX  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 
  • ออกตั๋วก่อน 20 ตุลาคม 2564
  • เดินทางระหว่าง 15 กันยายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง