โปรตั๋วเครื่องบินนกแอร์ ดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX เริ่มต้น 899 บาท สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 27 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2564
  • ออกเดินระหว่าง 15 กันยายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564 
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง