ตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์จากดอนเมืองไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 26 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปเชียงใหม่ DMK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 01 - 30 กันยายน 2564
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 01 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง