ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่,ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ ราคาถูก

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่,ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ ราคาถูก

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 15 กันยายน 2562
  • ออกเดินทางก่อน 05 กันยายน 2562 - 30 ธันวาคม 2562 
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน