ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX ,(ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563

ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX ,(ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 52 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-เชียงใหม่ DMK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 31 พฤษภาคม 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 19 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง