ตั๋วเครื่องบินราคาถูกสุด กรุงเทพ-เชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสารการบินไทย แอร์เอเชีย สิ้นสุด 31 มกราคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 32 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย
  • ออกตั๋วก่อน 31 มกราคม 2564
  • ออกเดินทางก่อน 5 มกราคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง