ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Chiang Mai ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 31 ตุลาคม 2563
  • เดินทางระหว่าง 23 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน