Flight from Bangkok to Chiang Mai (Round trip Ticket) with Bangkok Airways until 30 Apr 23

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วไป-กลับ) โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 22 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 22 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
  • ค่าโดยสารรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน