โปรตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 1300บาท สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่  BKK-CNX  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
  • ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้
  • ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562
  • สามารถเดินทาง ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562  - 30 ตุลาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน