ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 40 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    เชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไทยสมายล์ 
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2563
  • ออกเดินทางระหว่าง 27 ตุลาคม 2563 - 28 มีนาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง