ตั๋วเครื่องบินสายการบินนก แอร์ ดอนเมือง-บุรีรัมย์ DMK-BFV เริ่มต้น 950 บาท สิ้นสุด 10 สิงหาคม 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว บุรีรัมย์ ราคา 31 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดอนเมืองไปบุรีรัมย์

  • ตั๋วเครื่องบินจากดอนเมือง-บุรีรัมย์ DMK-BFV (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 10 สิงหาคม 2563
  • ออกเดินก่อน 23 กรกฎาคม 2563 - 25 พศฤจิกายน 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง