ตั๋วเครื่องบินจากอุดรธานีไปกรุงเทพฯ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์ สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว อุดรธานี ราคา 30 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากอุดรธานีไปกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์

  • ตั๋วเครื่องบินจากอุดรธานีไปกรุงเทพฯ  UTH - BKK  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยสมายล์.
  • เลื่อนวันเดินทางค่าธรรมเนียม 800 บาท
  • ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2564
  • ออกเดินทาง 7 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง