ตั๋วเครื่องบินสายการบินไลออนแอร์ อุบลราชธานีไปกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) UBP-DMK โดยสายการบินไลออนแอร์ สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพมหานคร ราคา 30 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดอุบลราชธานีไปกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)โดยสายการบินไทยไลออนแอร์

  • ตั๋วเครื่องบินจากอุบลราชธานีไปกรุงเทพ UBP-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลออนแอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 พฤศจิกายน 2564
  • ออกเดินก่อน 10 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง