โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทย สมายล์ อุบลราชธานี-กรุงเทพ (ตั๋วเทียวเดียว) เริ่มต้น 900 บาท สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ราคา 29 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากอุบลราชธานีไปกรุงเทพ
  • ตั๋วเครื่องบินจากอุบลราชธานีไปกรุงเทพ UBP-BKK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย สมายล์
  • ออกตั๋วก่อน 20 มิถุนายน 2564
  • ออกเดินตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

 

ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง