ตั๋วเครื่องบินจากพิษณุโลกไปดอนเมือง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 10 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินจากพิษณุโลกไปดอนเมือง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 10 ธันวาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ดอนเมือง ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากพิษณุโลกไปดอนเมือง

  • ตั๋วเครื่องบินจาก
    พิษณุโลกไปดอนเมือง PHS-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 10 ธันวาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 28 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤษภาคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน