ตั๋วเครื่องบินจากปารีสไปกรุงเทพ(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอมิเรตส์ อายุตั๋ว 4 เดือน สิ้นสุด 09 เมษายน 2564

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปารีส ราคา 438 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากปารีสไปกรุงเทพ

  • ตั๋วเครื่องบินจากปารีสไปกรุงเทพ CDG-BKK (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอมิเรตส์
  • ต้องอยู่ที่เมืองปลายทางอย่างน้อย 6วัน อายุตั๋ว 4 เดือน
  • ออกตั๋วก่อน 09 เมษายน 2564
  • ออกเดินทางก่อน 01 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง