โปรตั๋วเครื่องบินเวียตเจ็ทจากกระบี่-กรุงเทพ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเวียตเจ็ท สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกระบี่ไปกรุงเทพ

  • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากกระบี่ไปกรุงเทพ KBV-BKK  (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเวียตเจ็ท
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2562
  • เดินทางระหว่าง 03 ตุลาคม 2562 - 10 มกราคม 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน