โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย ขอนแก่น-ดอนเมือง UBP-DMK เริ่มต้น 660 บาท สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย ขอนแก่น-ดอนเมือง UBP-DMK  เริ่มต้น 660 บาท สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ดอนเมือง ราคา 22 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดขอนแก่นไปดอนเมือง

  • ตั๋วเครื่องบินจากขอนแก่น-ดอนเมือง KKC-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์เอเซีย
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง