โปรตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย หาดใหญ่-ดอนเมือง HDY-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) เริ่มต้น 835 บาท สิ้นสุด 05 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ดอนเมือง ราคา 26 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดหาดใหญ่ไปดอนเมือง

  • ตั๋วเครื่องบินจากหาดใหญ่-ดอนเมือง HDY-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์เอเซีย
  • ออกตั๋วก่อน 05 ธันวาคม 2564
  • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 26 มีนาคม 2565
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง