โปรตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์จากเชียงราย-ดอนเมือง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 20 เมษายน 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงราย ราคา 39 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากดอนเมืองไปเชียงราย

  • ตั๋วเครื่องบินจาก
    เชียงรายไปดอนเมือง CEI-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 20 เมษายน 2564
  • ออกเดินระหว่าง 18 เมษายน 2564 - 20 สิงหาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง