โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์ เชียงราย - กรุงเทพ (ตั๋วเทียวเดียว) เริ่มต้น 1400 บาท สิ้นสุด 15 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากเชียงรายไปกรุงเทพ
  • ตั๋วเครื่องบินจากเชียงรายไปกรุงเทพ CEI-BKK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย สมายล์
  • ออกตั๋วก่อน 15 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินตั้งแต่ 29 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

 

ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน