ตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปดอนเมือง (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ สิ้นสุด 05 ธันวาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ดอนเมือง ราคา 29 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากเชียงใหม่ไปดอนเมือง

  • ตั๋วเครื่องบินจาก
    เชียงใหม่ไปดอนเมือง CNX-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ไลอ้อน แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 05 ธันวาคม 2564
  • ออกเดินทางระหว่าง 24 พฤศจิกายน 2564 - 05 มีนาคม 2565
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง