โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (ตั๋วเทียวเดียว) เริ่มต้น 910 บาท สิ้นสุด 25 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ราคา 30 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดเชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ

  • ตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ  CNX-BKK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 25 มีนาคม 2564
  • ออกเดินตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กรกฎาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง