โปรตั๋วเครื่องบินนกแอร์ บุรีรัมย์-ดอนเมือง BFV-DMK เริ่มต้น 1250 บาท สิ้นสุด 20 มีนาคม 2564

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ดอนเมือง ราคา 42 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดบุรีรัมย์ไปดอนเมือง

  • ตั๋วเครื่องบินจากบุรีรัมย์-ดอนเมือง BFV-DMK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินนก แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 20 มีนาคม 2564
  • ออกเดินระหว่าง 19 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กรกฎาคม 2564
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง