ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว เชียงใหม่ ราคา 44 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ BKK-CNX (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • เปลี่ยนวันเดินทางมีค่าใช้จ่าย 500/ท่าน
  • ออกตั๋วก่อน 25 กุมภาพันธ์ 2563 
  • เดินทางระหว่าง 23 มกราคม 2563 - 20 มิถุนายน 2563
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง