Flight from Bangkok to Colombo (return ticket) with Srilankan Airlines until 30 Mar 23

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โคลัมโบ ราคา 286 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปโคลัมโบ

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโคลัมโบ BKK-CMB (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ 
  • ระยะเวลาออกตั๋ว 22 มีนาคม - 30 เมษายน 2566
  • ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการเดินทางขาออก 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2566
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง