ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโคลัมโบ (ตั๋วไปกลับ) โดยสารการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โคลัมโบ BKK-CMB ถูกที่สุด 8890 บาท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปโคลัมโบ

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโคลัมโบ BKK-CMB (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ 
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2561
  • เดินทางระหว่าง 30 พฤศจิกายน 2561 -  31 มีนาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง